KRONINGS MEDALJEN GITT TIL MATHIS ISAKSEN

KRONINGSMEDALJE

TILDELT

MATHIS ISAKSEN 1873

Kroningsmedaljen til Kong Oscar II og Dronning Sophie Til Minne om Kroningen i Throndhiems Domkirke Den 18 Juli 1873.

Materiale: Sølv 

Diam: 39mm

Vekt:  19gr

Kvalitet: 0 (Prooflik utseende) Finnes kun i ett eksemplar


Selv om dette ikke er en sjelden medalje, så er dette et helt unikt eksemplar.

I randen er det gravert inn:Fra kong Oscar til Mathis Isaksen.

Han var den første folkevalgte same i Karasjok, og da kong Oscar besøkte Øst-Finnmark i 1873 holdt han tale for kongen. Kong Oscar II ga ham denne medaljen.

MATHIS ISAKSEN AIKIO (ISAKSEN).Født:19. april 1827 Karasjok Finnmark Norge 

                                                                 Død:21. august 1904 (77) Karasjok Finnmark Norge.

Sønn av Isak Jonasson Aikio og Gunild Mattsdatter Sajatz .Ektemann til Marit Persdatter Outakoski og Ravna Josefsdatter.


Lærer og kirkesanger i Karasjok fra 12.oktober 1851 og til ca.1900.Han skulle også være tolk så ofte presten forlangte det.I 1865 avla han lærerprøven for seminarbestyrer Chr.Kaurin i Tromsø. Han var en meget dyktig kateket Fra 1867 til 1893 var han ordfører i Karasjok.Han holdt tale for kong Oscar II da han under sin reise til Øst-Finnmark i 1873 også besøkte Suohpanjárga i Polmak.Den 17 september 1873 ble han tildelt medalje av kong Oscar II. Isaksen hadde av og til oppbyggelse i kirken om ettermiddagen. Han holdt dels bønn med en kort formaningstale, dels oversatte han til samisk en preken av Luther over dagens evangelium. Det ble i 1884 eller 1885 trykt et medisinsk skrift om jordmoryrket som han hadde oversatt. Det kom ut i Tromsø.