DIVERSE NÅLEMERKER.

MINE

NÅLEMERKER

NAF HEDERSMERKE I SØLV OG EMALJE FRA 1930-ÅRA.

Diam: 54x42 mm

Vekt:  55.0 gr. 

Utgiver: Tostrup

KVALITET:01

Opplag : 350 Stk.

Dette er hedersmerket som ble tildelt vognførere. Det var 3 kategorier av dette. Merket med 3 stjerner.Dette ble tildelt vognfører etter 20 års tjeneste.2 stjerner etter 15 år og 1 stjerne etter 10 år. Dette er nummer 54 og det ble totalt tildelt 350 slik merker.Pr.i dag er det ingen oversikt over personer som fikk disse merkene.

LITT INFO OM NORGES AUTOMOBIL-FORBUND

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk.

Norges Automobil-Forbund (NAF) ble stiftet 21. mai 1924 med skipsreder/generalkonsul Ivar An(ton) Christensen som formann. Premierløytnant A.D. Dahl blir NAFs daglige leder. Ved utgangen av året har NAF 400 medlemmer og medlemskontingenten var på 25 kroner.

I 1928 blir medlemskontingenten senket fra 25 til 20 kroner. Den første veiboken blir utgitt. I 1933 ser NAFs medlemsblad Motor-tidende dagens lys, senere blir det hetende MOTOR. I 1943 krigen preger også NAF og aktiviteten skrumper inn. Dette året blir motortidende, det siste medlems-tilbudet til NAF medlemene  forbudt. I 1954 blir den første veipatruljen sendt ut. I 1961 blir juridisk avdeling opprettet for å hjelpe medlemmene med juridiske spørsmål.Medlemstallet passerer 100000 I 1964 blir den første testebussen kjører ut til medlemmene og i 1974 ser vi i NAF dagens lys. I 1987 inngår NAF samarbeid med Norges Handikapforbund og i 1989 vedtar NAF sitt første bilpolitiske program.

I 1990 åra blir blant annet en  bensinboikott mot Shell , aksjonere mot bilavgiftene foran stortinget med 20 tutende veipatrulje-biler og 1 januar 1998  etableres Norsk Assistansesentral A/S. Eies av NAF og Gjensidige 50/50 med formål å danne en felles assistanse og alarmsentral. Hovedformålet er å formidle bistand til medlemmer av NAF og Gjensidige.

2000-tallet: Nødtelefonene på Strynefjellet er historie. Mobiltelefonene har overtatt og i 2009 kjøper NAF aksjemajoriteten i Norsk Trafikksenter som senere døpes om til NAF Trafikksenter


KNA. HEDERSMERKE I SØLV OG EMALJE FRA 1920-ÅRA. 2 Stjerner

Diam: 50x60 mm

Vekt: 53 gr

Utgiver: Tostrup

KVALITET: 0

LITT INFO OM KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUBB

KNA → Kongelig Norsk Automobilklub ble stiftet 4. januar 1907 og er Norges eldste bilorganisasjon.

KNA har bestått nesten like lenge som bilen i Norge og vår historie er på mange måter sammenfallende med historien om bilismen i vårt langstrakte land.

Det var ikke mange bilene som rullet i Kristianias gater den gang grosserer Christian Langaard og noen av hans bekjente fant det nødvendig å stifte en egen automobilklubb.Men den gang som nå kunne det føles frustrerende å være bilist.KNA skulle bli en viktig aktør i de første årene.Klubben ble nærmest den tidens Vegdirektorat.Man lagde skilter og trafikkregler og KNA regulerte også importen av biler i Norge.Som for mange andre frivillige organisasjoner ble etter hvert mange av klubbens oppgaver overtatt av myndighetene.Dermed utviklet KNA seg til å bli en forbruker-organisasjon som talte og fortsatt taler, bilistenes sak.

Allerede i 1908 ble KNA medlem av den internasjonale organisasjonen Federation Internationale de l`Automobile (FIA). KNA var den 13. klubben i rekken av medlemmer som ble med i FIA.I dag er 230 nasjonale bilorganisasjoner fra 134 land på 5 kontinenter med i dette viktige internasjonale arbeidet.

Gjennom medlemskapet i FIA har KNA også den internasjonale bilsportmyndigheten i Norge, og ettersom årene har gått i vår historie er bilsporten blitt en stadig mer fremtredende virksomhet i klubben.

I dag er KNA er komplett bilorganisasjon der områdene Bilsport, Medlemstilbud, Samfunnsaktør og Klubbvirksomhet er grunnpilarer i vår virksomhet og tilbud til medlemmer.


KNA. HEDERSMERKE I SØLV OG EMALJE FRA 1920-ÅRA. 3 Stjerner

Diam: 50x60 mm

Vekt: 53 gr

Utgiver: Tostrup

KVALITET: 0