GRUNNLOVSMEDALJEN

MINE

GRUNNLOVSMEDALJEN

GRUNNLOVSMEDALJEN 1914

av B.F.Brekke


I 1914 ville Throndsen slå en minnemedalje over vedtakelsen av grunnloven på Eidsvoll i 1814. I likhet med Jubileumsmedaljen for utstillingen i Kristiania samme år skulde den være 61 cm.(helt nøiaktig 60.24 mm.). Men stemplet ble ikke ferdig til tiden eller andre venskeligheter oppstod slik at den første utførelse uten kant (i likhet med Jubileums-medaljen) blev sterkt forsinket. Første gang vi hører om medaljen er i NNUM av nov. 1918 hvor Julius Wilcke beskriver den og oppgir prisen for et sølveksemplar til kr. 25.- samt kobber til kr. 10.- og alminium til kr. 5.-.  Vi antar at den første utførelse var uten kant, og at der blev laget nye stempler med kant idet de fleste eksemplarer vi møter i dag har kant. 


Den største forskjell mellem de to typene er, foruten kanten, at de uten kant har en nedsenket signatur, mens de med kant har uthevet signatur.  Medaljen blev øyensynlig utdelt første gang til stortingets medlemmer i 1918 ved et besøk på Kongsberg, men om de hadde kant eller ikke kan vi i dag ikke fastslå, idet alumiumseksemplarer eksisterer blandt samlere både med og uten kant, og forespørsler til stortingsarkivaren har ikke ført til noe resultat.  En oversikt over de forskjellige utførelser som jeg har funnet hittil ser slik ut:


                                           Metal         Bredde           Vekt            Tykkelse

    Uten kant                        Sølv     ca. 60½ mm.       84 gr.      Ca. 2.5 mm.

          og                             Tinn           -“-                   66.6                -“-

nedsenket signatur             Bronse       -“-                  87                   -“-

                                            Alum.         -“-                  22.7                3.3 mm

                                            Bly             -“-                  103                 Prøve