IVAR THRONDSEN 1900-TALLET S2

MINE MEDALJER

AV

IVAR THRONDSEN

1900-TALLET S2

UTSTILLINGSMEDALJE 1925 BRONSE


Diam: 45 mm.   

Vekt:  36 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0   

Referanse: S&H 476

Utgiver: Østfold Hagebruksforening.


Merknad: Medaljen er utgitt i anledning 

Østfold Hagebruksforening utstilling i 1925 i Sarpsborg.

BELØNNINGSMEDALJE 1926 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt:  27 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 479

Utgiver: Oppland Bonde og Smaabrukarlag.

BELØNNINGSMEDALJE 1939 SØLV


Diam: 31 mm og 16 mm i miniratyr.   

Vekt:  21 gr   og 9 gr  

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0 

Referanse: S&H 095

   

Merknad:  Advers etter Ivar Throndsens st.nr. T93, Støren og Holst 95.

Aust.Agder Landbruksselskap ble stiftet i 1931 men tidligere het det Nedenæs Amts Landhusholdningsselskab.

Nedenes Amt var fra noe før 1700 til 1919 navnet på det nåværende Aust-Agder Fylke.

Medaljen er og utgitt uten anheng.