IVAR THRONDSEN 1800-TALLET S3. MED HEMPE

MINE MEDALJER

AV

IVAR THRONDSEN

1800-TALLET S3

MED HEMPE

MINNEMEDALJE 1884 FS BRONSE

Diam: 21 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01     

Referanse: S&H 8

Produsent: Oslo

Merknad: Utgitt i anledning Ludvig Holbergs 200-års jubileum 1884

MINNEMEDALJE 1884 FG BRONSE

Diam: 21 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 8

Merknad: Utgitt i anledning Ludvig Holbergs 200-års jubileum 1884

MINNEMEDALJE 1886 FG BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 23

Utgiver: Kongsberg Sølvverk   

DELTAGERMEDALJE 1886 FG BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  8 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 19

Utgiver: Fredrikhalds Turnforening

  

Utgitt i anledning Første Norske Nationale Turnfest i Halden 14 & 15 Juni 1896.

MINNEMEDALJE 1888 FG BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 39

Utgiver: H. Dessen, Bokhandler, Tønsberg

Merknad: Tårnet på Slottsfjellet, et utkikkstårn i stein, ble reist i 1888 på privat initiativ som et minnesmerke i forbindelse med Tønsberg bys tusenårsjubileum. Medaljen ble utgitt i anledning innvielsen av tårnet. 

MINNEMEDALJE 1888 FS BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 39

Utgiver: H. Dessen, Bokhandler, Tønsberg

Merknad: Tårnet på Slottsfjellet, et utkikkstårn i stein, ble reist i 1888 på privat initiativ som et minnesmerke i forbindelse med Tønsberg bys tusenårsjubileum. Medaljen ble utgitt i anledning innvielsen av tårnet. 

UTSTILLINGSMEDALJE 1888 FG BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  5 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 

Utgiver: Utstillingen i Porsgrund 

MINNEMEDALJE 1889 BRONSE

Diam: 24 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01     

Referanse: S&H 46

Utgiver: Nansen-Komiteen i Christiania

Merknad: Selve turen over Grønland varte fra august til oktober 1888, men ekspedisjonen måtte overvintre hos eskimoene på vestkysten til våren 1889. Navnene i omskriften er ekspedisjonens øvrige fem medlemmer: Oluf Christian Dietrichson (1856-1942), Otto Sverdrup (1855-1930), Samuel Johansen Balto (1861-1921), 

Ole Nilsen Ravna (1840-1906) og Kristian Kristiansen Trana (1865-1943). 

MINNEMEDALJE 1889 FS BRONSE

Diam: 24 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 1     

Referanse: S&H 46

Utgiver: Nansen-Komiteen i Christiania

JUBILEUMSMEDALJE 1890 BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 60

Utgiver: Christiania Tivoli 

Merknad: 

Medalje i anledning av festen for ChristianiaTivolis 200 års jubileum. Det gamle "Klingenberg" nevnes første gang i 1689. Det nye Tivoli ble åpnet den 4. januar 1877. Navnet blev forandret til Christiania Tivoli efter en brand 1888. Adversen viser inngangsbygningen til 

Tivoliområdet på Klingenberg, på hjørnet Stortingsgt./Klingenberggt. Tivolibygningen hadde restaurant og teatersalong. Bygd 1890 i nyrenessanse, arkitekt Ove Ekman (1847-1921), og revet i 1934

UTSTILLINGSMEDALJE 1890 BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 55

Utgiver: Opland Landbruksselskap   

DELTAGERMEDALJE 1890 FG BRONSE

Diam: 27 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01    

Referanse: S&H 64

Utgiver: Sangerferden til Paris 

  

UTSTILLINGSMEDALJE 1891 SØLV

Diam: 23 mm.   

Vekt:  6 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 69

Utgiver: Landsutstillingen i Skien

  

DELTAGERMEDALJE 1891 FG BRONSE

Diam: 27 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01    

Referanse: S&H 75

Utgiver: Nordlændingernes Forening

  

Merknad: Medaljen ble utgitt i 1891 da foreningen Fembøringen og Nordlands Forening ble slått sammen til Nordlændingernes Forening.

DELTAGERMEDALJE 1891 SØLV

Diam: 27 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 75

Utgiver: Nordlændingernes Forening

  

JUBILEUMSMEDALJE 1891 SØLV

Diam: 22 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 71

Utgiver: Christiansand By


Merknad: Utgitt i anledning Christianssands 250-års-jubileum,1641-1891

  

JUBILEUMSMEDALJE 1891 SØLV

Diam: 22 mm.   

Vekt:  4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 71

Utgiver: Christiansand By


Merknad: Utgitt i anledning Christianssands 250-års-jubileum,1641-1891

  

DELTAGERMEDALJE 1892 BRONSE

Diam: 27 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 85

Utgiver: Oslo

  

I 1892 bestemte stortinget at skytterne skulle samles i Det frivillige Skyttervesen. På skytterfetsen i Kristiania i 1892 deltok 3000 skyttere.     

UTSTILLINGSMEDALJE 1893 SØLV

Diam: 27 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0 Med nydelig fargetoning  

Referanse: S&H 90

Utgiver: Nordlændingernes Forening

  

The Columbian exhibition i 1893 er kjent som verdensutstillingen i Chicago 1893. Den ble holdt fra 1. mai 1 til 30. oktober. Adversens motiv var aktuelt: Norge sendte skibet "Viking", en kopi av Gokstadskipet. Det ble bygget i Norge, og seilt over Atlanterhavet, med en 

besetning på 92 mann. Reversens motiv viser den norske paviljongen. Den var bygget som en art stavkirke i Trondheim, demontert og satt sammen på utstillingsområdet. Etter utstillingen ble den flyttet og befinner seg i dag på et friluftsmuseum Little Norway, Wisconsin.   

DELTAGERMEDALJE 1894 FG BRONSE

Diam: 27 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 109

Utgiver: Landskytterstevnet i Skien

  

DELTAGERMEDALJE 1896 BRONSE

Diam: 27 mm.   

Vekt:  10 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 129

Utgiver: Idrettsforeningen Odd, Skien

  

MINNEMEDALJE 1896 ALUMINIUM

Diam: 24 mm.   

Vekt:  2 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01 

Referanse: S&H 135

Utgiver: Kristiania Kommune.


Merknad: Den norske nordpolekspedisjonen ledet av Fridtjov Nansen fant sted 1893-96

  

MINNEMEDALJE 1896 SØLV

Diam: 24 mm.   

Vekt:  7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01 

Referanse: S&H 135

Utgiver: Kristiania Kommune.


Merknad: Den norske nordpolekspedisjonen ledet av Fridtjov Nansen fant sted 1893-96

  

MINNEMEDALJE 1896 SØLV

Diam: 27 mm.   

Vekt:  7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0. Fin toning 

Referanse: S&H 148

Utgiver: Kristiania.DELTAGERMEDALJE 1897 SØLV

Diam: 23 mm.   

Vekt:  5 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01 

Referanse: S&H 144

Utgiver: Ivar Throndsen

DELTAGERMEDALJE 1897 BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01 

Referanse: S&H 144

Utgiver: Ivar Throndsen

JUBILEUMSMEDALJE 1897 ALUMINIUM

Diam: 27 mm.   

Vekt:  2 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 146

Utgiver: Komiteen for Trondheims 900 års jubileum 


Merknad: Utgitt i andledning Trondheims 900-års jubileum i 1897.

  

JUBILEUMSMEDALJE 1897 FG BRONSE

Diam: 27 mm.   

Vekt:  2 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01    

Referanse: S&H 146

Utgiver: Komiteen for Trondheims 900 års jubileum 


Merknad: Utgitt i andledning Trondheims 900-års jubileum i 1897.

  

17 MAI MEDALJE 1898 ALUMINIUM

Diam: 27 mm.   

Vekt:  3 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01 

Referanse: S&H 158

Utgiver: Bergensutstillingen 

  

Adversen viser arkitekt Jens Z.M.Kiellands (1866-1926) store hovedbygning var en gigantisk trekontruksjon med 11.000 m2 nyttbar gulvflate. Tre lave, brede fløyer ble holdt sammen av en veldig, sekskantet kuppel - rotunden (sentralhallen). 

JUBILEUMSMEDALJE 1892 FS BRONSE

Diam: 23 mm.   

Vekt:  6 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/1+    

Referanse: S&H 86

Utgiver: Drammen - Randsfjordbanen (NSB) 

  

Merknad: Denne er og utgitt og uten hempe.