KRONINS-MEDALJEN 1906

KRONING`S MEDALJEN

TIL

KRONINGEN AV KONG HAAKON og DRONNING MAUD 1906


Kroningsmedaljen til Kong Haakon og Dronning Maud

Til Minne om Kroningen i Throndhiems Domkirke Den 22 Juni 1906.


Materiale: Bronse

Diam: 29mm

Vekt: 

Kvalitet: 01

Opplag: 640 stk

Gravør: Ivar Throndsen


Medaljen er tegnet av maleren Eilif Petersen og utdelt som offisiell medalje i to klasser: Sølv og Bronse.

Den siste norske kroningsmedalje ble utgitt til kroningen av Haakon VII i 1906.Kroningsmedaljen av 1906 ble slått i 1252 eksemplarer i sølv og 640 i bronse.

Medaljen bar på advers kong Haakon VII og dronning Mauds dobbeltportrett.Kongeparet er framstilt i kroningsdrakt og med kroner. Medaljen var opphengt i et bånd til å bære på brystet.

Kroningsmedaljen ble tildelt norske og utenlandske gjester og personer som deltok i organiseringen av kroningsfestlighetene


Den 22. juni 1906 ble Kong Haakon og Dronning Maud kronet i Nidarosdomen i Trondheim. Det er den siste kroningen som har funnet sted i Norge.


I henhold til § 12 i Grunnloven av 17. mai 1814, skulle Kongen krones og salves Trondheims domkirke. I 1906 var imidlertid kronings-paragrafen omdiskutert. Mange betraktet skikken med kroning som gammeldags og lite demokratisk. Dermed ble seremonien ved kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud tonet ned i forhold til tidligere kroninger. Blant annet ble den tradisjonelle kronings-prosesjonen fra Stiftsgården til Nidarosdomen sløyfet. Isteden dro Kongeparet til domkirken i en kroningsvogn trukket av fire hester.I tråd med tradisjonen etter Kong Carl Johan, ble Kong Haakon kronet i uniform. Dronning Maud brøt imidlertid med tradisjonen ved å velge en kjole uten norske symboler. De to tidligere dronningene hadde vært iført kjoler prydet med den norske løve.


Kroningsferden

På vei til kroningen reiste Kong Haakon og Dronning Maud med tog, hest og vogn, og skip. Kongeparet ankom Trondheim med skipet Heimdal og ble møtt av en stor folkemengde ved Stiftsgården. De hadde stanset mange steder under veis, for kroningsferden tjente også til å gjøre folket kjent med den nye Kongefamilien og Kongefamilien kjent med sitt nye folk og land. Turen tilbake til Kristiania foregikk med skip langs kysten. Kongefamilien forlot Trondheim 10. juli og nådde Kristiania 1. august. Reisen ble fullført året etter, med en lengre rundreise i Nord-Norge.Skikken med å gjøre en lengre reise til store deler av landet i forbindelse med en kroning eller signing, går tilbake til middelalderens konger som lot seg hylle på de ulike tingene rundt om i landet.


Seremonien

Nidarosdomen var under restaurering, men hele kirkerommet ble tatt i bruk for anledningen, slik at flest mulig mennesker kunne få overvære begivenheten. Over 2300 mennesker var således tilstede i domkirken.Biskop Vilhelm Andreas Wexelsen hilste Kongen med ordene: “Gud bevare din indgang og Udgang fra nu af og til evig tid”.

Kongeparet tok plass i kroningsstolene fra 1818, plassert under baldakiner på hver sin side under sentraltårnet. Gudstjenesten startet og etter første del av Johan Halvorsens kroningskantate,tok selve kroningen til.Kong Haakon trådte fram og knelte foran høyalteret iførtkroningskappen Biskop Wexelsen salvet Kongens panne og håndledd. Kongen tok så plass i kroningsstolen som var plassert foran høyalteret, og statsminister Christian Michelsen og biskop Wexelsen plasserte i fellesskap kronen på Kong Haakons hode.

Deretter overrakk utenriksminister Jørgen Løvland Kongen septeret og handelsminister Sofus Arctander ga Kongen rikseplet. Rikssverdet ble overrakt av forsvarsminister Wilhelm Olssøn. Biskop Wexelsen framsa så en bønn over kongens gjerning og velsignet ham. Kongen vendte så tilbake til kroningsstolen under baldakinen iført kroningskappe og regalier. Etter kroningskantatens tredje del trådte Dronningen fram. Dronning Maud ble salvet og kronet etter samme rituale som kong Haakon, og hun vendte tilbake til kroningsstolen iført kappe og regalier.

Stortingspresident Carl Berner avsluttet seremonien med ordene: Kroningsagten er nu fuldført. Lad os alle forene os i et Gud bevare Kongen.

Ref: Kongehuset.