KVALITETSVURDERING                                                                            KVALITETSVURDERING

VERDIEN AVHENGER AV KVALITETEN

Følgende faktorer har betydning for verdien av en medalje: kvalitet, tilgang og etterspørsel. Slik at en medalje i topp kvalitet har en større verdi enn en slitt medalje, og i enkelte tilfeller vil en medalje som koster hundrevis av kroner i usirkulert kvalitet, være neste verdiløs i brukt kvalitet.


ANDRE VIKTIGE FAKTORER

Svak preging må enkelte ganger taes i beregning ved en medaljes kvalitetsvurdering. En medalje med svakt preg i usirkulert kvalitet viser kanskje ikke mer fine detaljer enn en normalt preget medalje vil gjøre i 01 kvalitet og noen ganger enda lavere. Går en så langt tilbake som til medaljer som er håndslått og antikke medaljer, så var mange slått ut av senter. En slik medalje som er godt sentrert vil derfor være mer attraktiv en en skjevslått medalje. Dette er viktig ved beskrivelsen av en medalje.


USA                  Internat.       Norsk    Beskrivelse 

Proof                 Proof             Proof     Proof er ikke en kvalitetsgradering, men betegnelsen av en spesielt produsert medalje

                                                             Dette er en feilfri medalje preget med mer enn ett slag for å oppnå den  maksimale skarphet

                                                             og fullpreg som ønskes.Stemplene er produsert med høyglanspolerte flater oftest med en

                                                             mattet relieff og større relieffhøyde enn på en vanlig sirkulasjonsmynt mot en spelglans

                                                             bakgrunn. Nøyaktigheten er også svært høy.


MS 60-MS 70     UNC              0          En usirkulert medalje.Uten slitasje, men kan ha små riper og hakk på grunn av masse-

                                                             produksjon og transport, derfor ikke nødvendigvis absolutt perfekt.


MS 50-MS 58     AU                 0/01     En nesten usirkulert medalje. Ingen spor etter slitasje, kun svak merker på de høyeste

                                                             punktene det vi kaller kabinettslitasje.                       


MS 40-MS 45     EF(XF)           01       Et meget pent eksemplar. En medalje som viser lite tegn på å ha vært i sirkulasjon, med kun                                                         

                                                            lett slitasje på de høyeste punkter.Medaljeglansen er delvis borte


MS 20-MS 35     VF                  1+       Et pent eksemplar. Medalje kan lett sees å ha vært i sirkulasjon og viser tydelige tegn til                                                                       

                                                            slitasje på de høyeste punktene,men fortsatt en pen medalje.Medaljeglansen er heilt borte


MS 12                F                     1         Et fullgodt eksemplar. Medaljen viser tydelige tegn til å ha vært i sirkulasjon, men alle sifre,

                                                            bokstaver og hoveddetaljer er fullt leseligt.


MS 8                  VG                  1-        Et ikke fullgodt eksemplar. De fleste av medaljens detaljer er nærmest flatslitt, men medaljen

                                                            er likevel fullt identifiserbar.


MS 2                  G                     2        Et dårlig eksemplar. Alle detaljer og bokstaver er flatslitt. Medaljens opphøyde kant er

                                                            nedslitt,men årstallet må kunne sees.