IVAR THRONDSEN 1800-TALLET S1


MINE MEDALJER

AV

IVAR THRONDSEN

1800-TALLET S1

KRONPRINDS GUSTAV KRONPRINDSESSE VICTORIA`S MINNEMEDALJE 1881 I SØLV

Diam: 23.0 mm

Vekt:    5.0 gr. 

Gravør: Ivar Throndsen. 

Stempelnr:  T1/T1

KVALITET:1+/01

Preget hos juveler J. Tostrup, Oslo.Bryllupsmedalje,preget i anledning av kronprins Gustavs og kronprinsesse Victorias bryllup i Karlsruhe, Baden.

Referanse: S&H

BELØNNINGSMEDALJE OSCAR II 1882 i ALUMINIUM

Diam: 28mm.   

Vekt:  15.0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0.     

Referanse: S&H.


Belønning for fortjenstlig virksomhet. Indstiftet 6 Juni 1882. Det er utdelt 78 fortjenstemedaljer i sølv, i aluminium er antalle ukjent men regnes som sjelden.

BELØNNINGSMEDALJE 1883  GULL

Diam: 25 mm.

Vekt:  12,43 gr. 

Gravør: I.Throndsen.

Stempelnr: T5/T5.   

KVALITET: 1+/01.


Utgiver: Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskab

Et eksemplar i gull blev således tildelt stiftamtmann O. Motzfeldt). Selskapets navn er nå Sør-Trøndelag Landbruksselskap.Medaljen (selskapets større belennings-medalje) blev preget først 3 år efter at den var blitt innstiftet.


BELØNNINGSMEDALJE 1883  BRONSE

Diam: 25 mm.

Vekt:  18,7 gr. 

Gravør: I.Throndsen.   

KVALITET: 1+.


Utgiver: Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskab

Et eksemplar i gull blev således tildelt stiftamtmann O. Motzfeldt). Selskapets navn er nå Sør-Trøndelag Landbruksselskap.Medaljen (selskapets større belennings-medalje) blev preget først 3 år efter at den var blitt innstiftet.


HOLBERG 200-Års JUBILEET 1884 Tinn (Sorø varianten)


Diam: 50mm.     

Vekt:  52gr.       

Gravør: Ivar Throndsen.

Stempelnr:  T7A/T7.

KVALITET: 01.     

Referanse: S&H


Throndsen graverte den til 200-års jubileet i 1884, og av den typen finnes det to varianter. Throndsen hadde først laget en versjon der det sto DØD I SORØ, men det var ikke riktig. Han korrigerte den etterpå til DØD I KØBENHAVN

HOLBERG 200-Års JUBILEET 1884. Sølv


Diam: 50mm.     

Vekt:  62gr.       

Gravør: Ivar Throndsen.

Stempelnr:  T7A/T7.

KVALITET: 0.     

Referanse: S&H


Ivar Throndsen graverte den til 200-års jubileet i 1884


HOLBERG 250-Års JUBILEET 1934. Forgylt Bronse

 

Diam: 50mm.     

Vekt:  52gr.       

Gravør: Ivar Throndsen.

Stempelnr:  T7A/T7.

KVALITET: 0.     

Referanse: S&H

 

Tekst på avers er forandret av Edvard Eriksen i 1934, portrettet identisk med Throndsens på 1894-utgaven.

MINNEMEDALJE 1883 i TINN


Diam: 40mm.   

Vekt:  29.7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 1+/01.     

Referanse: S&H 6

Utgiver: Christiania-Utstillingen i 1883. Den ble gitt ut i anledning Norske Industri- og Kunst-udstilling i Christiania Sommerem 1883. Medaljen ble levert i en brun rund pappemballasje, diam. 45 mm., med teksten trykket på innsiden av lokket.

JUBILEUMSMEDALJE 1887 FG.BRONSE


Diam: 40mm.   

Vekt:  39,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/1+.     

Referanse: S&H 29

Utgiver: Christiania Handelstands Sangforening.Den ble utgitt i anledning Christiania Handelstands Sangforening Jubileum i 1887. 

BELØNNINGSMEDALJE 1887 FG.BRONSE


Diam: 42mm.   

Vekt:  31,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01.     

Referanse: S&H 30

Utgiver: Det Kongelige Selskab for Norges Vel   

UTSTILLINGSMEDLAJE 1887 BRONSE


Diam: 35 mm.   

Vekt:  22,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET:01/1+.     

Referanse: S&H 26

Utgiver: Det 8. landbruksmøte i Trondheim. Adversens innskrift er kong Oscar II's valgspråk. Motivene brukte Throndsen også på medaljen til det 9. landbruksmøtet i Kristiania i 1892. 

Utgiver: Havedyrkningens Venner. Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Den 24. eptember 1884 åpnet Havedyrkningens venner sin første hage- og landbruksutstilling i Kristiania.   

JUBILEUMSMEDALJE 1889 SØLV


Diam: 45 mm.   

Vekt:  41,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET:01/0.     

Referanse: S&H 52

JUBILEUMSMEDALJE 1889 BRONSE


Diam: 45 mm.   

Vekt:  39,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET:01/1+.     

Referanse: S&H 52

Utgiver: Havedyrkningens Venner. Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Den 24. eptember 1884 åpnet Havedyrkningens venner sin første hage- og landbruksutstilling i Kristiania.   

DELTAGERMEDALJE 1890  BRONSE


Diam: 40 mm.   

Vekt:  31,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET:01.     

Referanse: S&H 51

Utgiver: Norsk Husflids Venner     

JUBILEUMSMEDALJE 1889 SØLV


Diam: 44 mm.   

Vekt:  29,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 63

Utgiver: Den Norske Meieriforening

JUBILEUMSMEDALJE 1889 BRONSE


Diam: 44 mm.   

Vekt:  24,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 63

Utgiver: Den Norske Meieriforening

UTSTILLINGSMEDALJE 1891 SØLV


Diam: 50 mm.   

Vekt:  46,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01     

Referanse: S&H 68

Utgiver: Landsutstillingen i Skien, Schrøder & Holta. Advers utført etter utkast av adjunkt Jonas Hanssen, Skien. Utstillingen åpnet den 24. juni og stengte den 30. september 1891.

UTSTILLINGSMEDALJE 1891 BRONSE


Diam: 50 mm.   

Vekt:  42,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 1+/01. Kanthakk.     

Referanse: S&H 68

Utgiver: Landsutstillingen i Skien, Schrøder & Holta. Advers utført etter utkast av adjunkt Jonas Hanssen, Skien. Utstillingen åpnet den 24. juni og stengte den 30. september 1891.

Betegnelse: Det niende alminnelige norske landbruksmøte i Kristiania 1892

Adversens innskrift er kong Oscar II's valgspråk. Selve motivene hadde Throndsen allerede brukt ved medaljen til det 8. landbruksmøtet i Trondheim i 1887.

MINNEMEDALJE 1892 SØLV


Diam: 45 mm.   

Vekt:  42,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 81

BELØNNINGSMEDALJE 1894 SØLV


Diam: 45 mm.   

Vekt: 30 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 95

Utgiver: Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Stiftet 29. desember 1809. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Norges Vels Sølvmedalje er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes.Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting.Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den.Siden 2000 har bare åtte personer blitt tildelt Norges Vels Sølvmedalje 

BELØNNINGSMEDALJE 1894 BRONSE


Diam: 45 mm.   

Vekt: 28 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 95

Utgiver: Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Stiftet 29. desember 1809.

DELTAKERMEDALJE 1894 FG BRONSE


Diam:  43 mm.   

Vekt:   25,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01   

Referanse: S&H 096

Utgiver: Smaalenenes Amts Landhusholdningsselskap 

Utgiver: Romsdals Amts Landhusholdningsselskab. Romsdals amt var fra 1689 til 1919 et underamt som omfattet dagens Møre og Romsdal fylke.

Amtet var spesielt ved at Sunnmøre fogderi lå under Bergen stiftamt, mens Romsdal og Nordmøre fogderier lå under Trondhjems stiftamt. Amtet ble administrert fra Molde, der de fleste amtmennene var bosatt

BELØNNINGSMEDALJE 1895 SØLV


Diam:  43 mm.   

Vekt:   36,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01. Pussestriper     

Referanse: S&H 124

BELØNNINGSMEDALJE 1895 BRONSE


Diam:  43 mm.   

Vekt:   34,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 124

Utgiver: Romsdals Amts Landhusholdningsselskab.

1831–1919 Romsdal amts landhusholdningsselskap senere forandret til Møre Landbruksselskap 1919-1949

BELØNNINGSMEDALJE 1895 BRONSE


Diam:  43 mm.   

Vekt:   34,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01   

Referanse: S&H 124

Utgiver: Møre Landbruksselskap. Møre Landbruksselskap 1919-1949 før det, het det Romsdal amts landhusholdningsselskap.

JUBILEUMSMEDALJE 1895 Sølv


Diam: 45 mm.   

Vekt:  44,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 118

Utgiver: Ivar Throndsen. Utgitt i anledning Oscar II 50-års Jubileum som sjøoffiser i 1895.

JUBILEUMSMEDALJE 1895 FG BRONSE


Diam: 45 mm.   

Vekt:  44,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0     

Referanse: S&H 118

Utgiver: Ivar Throndsen. Utgitt i anledning Oscar II 50-års Jubileum som sjøoffiser i 1895.

BELØNNINGSMEDALJE 1895 SØLV


Diam:  50 mm.   

Vekt:   42,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01     

Referanse: S&H 104

Utgiver: Hedemarkens Amts Landhusholdningsselskab

Hedemarkens amt var en administrativ enhet (amt) i Norge 1781-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer dagens Hedmark fylke. Det var inntil 1867 underamt til Akershus Stift, deretter eget for stiftamt for Hedemarken og Christians amter

BELØNNINGSMEDALJE 1895 SØLV


Diam:  31 mm.   

Vekt:   11,0 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 119

Utgiver: Sarpsborg Turnforening. Utgitt i anledning Sarpsborg Turnforening  10-års jubileum i 1895.

Utgiver: Buskerud Amts Landhusholdningsselskab. Buskerud Amt bestod i 1760 av de ni fogderiene; Ringerike, Hallingdal, Hurum, Røgen, Eger, Lier, Buskerud, Nummedahl og Sandsverd.I 1918 kom loven om endring av rikets inndelings-navn. Betegnelsen amt gikk ut, og ble erstattet med fylke

BELØNNINGSMEDALJE 1895 BRONSE


Diam:  43 mm.   

Vekt:   32,7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 120

BELØNNINGSMEDALJE 1895 SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt:  31 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 125

Utgiver: Jarlsberg og Laurvigs Amts Landhusholdningsselskab.

Revers omskrift: Jarlsberg og Laurvig Amts Landhusholdnings-selskab. Denne er senere forandret til Vestfold landbruksselskap.          

PRIVATMEDALJE 1897 SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt:  29 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 140

Utgiver: Foreningen til Fjærkreavlens Fremme 

PRIVATMEDALJE 1897 FG SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt:  31 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 140

Utgiver: Foreningen til Fjærkreavlens Fremme 

BELØNNINGSMEDALJE 1897 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt:  31 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 140

Utgiver: Foreningen til Fjærkreavlens Fremme

Utgiver:   Lister og Mandals Amts Landhusholdningsselskab 

Reversomskrift: Lister og Mandals Amts Landhusholdningsselskab. Denne ble senere forandret til Vest-Agder Landhusholdningsselskap. Også preget i sølv m/sistnevnte reversomskrift         

BELØNNINGSMEDALJE 1898 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt:  31 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0     

Referanse: S&H 161

Utgiver: Nedenæs Amts Landhusholningsselskab   

Reversomskrift: Nedenæs Amts Landhusholdningsselskab. Denne er senere forandret til Aust-Agder landbruksselskap   

BELØNNINGSMEDALJE 1898 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt:  31 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0. Patina     

Referanse: S&H 160