MEDALJER AV LEA AHLBORN

MINE MEDALJER

AV

LEA AHLBORN


Lea Fredrika Ahlborn: Født Lundgren 18 feb.1826  død 13 nov.1897 var svensk kunstner og medlem av Kunstakademie og den første kvinnelige statsansatte kongelig gravør i Sverige.

30. mars 1855 ble hun myntgravør ved det Konglige Myntverke og ble dermed den første kvinnelige svenske statsansatt og samme år ble hun innvalgt som medlem av Kunst-akademien. Hun holdt seg oppdatert i sitt yrke og utførte arbeider til Svenska Akademie, Vitenskapsakademie og det Konglige sellskap Pro Patria. Hun garverte og  medalje-portrettet av kongeparet til sølvbryllup i 1882.

Noen av oppdraga hun fekk  var å gravere medaljene av George Washington ved 100-årsjubileet for slutten på den amerikanske revolusjonen i 1883 og i 1892 medaljen for 400-hundre-årsjubileet for Columbus oppdagelse av Amerika. I 1883 ble hun tildelt illis quorum medaljen av Oscar II.

Lea Ahlborn beslutted å ikke pensjonere seg.Hun arbeidet helt fram til hun døde av hjerneblødning 13 nov 1897.Grunnen til det var at da hun nærmet seg pensjonsalderen  ble det diskutert i Mynt-direktionen , Statskontoret , Statsutskottet og Riksdagens kamre om hun skulle få pensjon på lik linje med en mannlig statsansatte eller halv pensjon eller ikke få noe siden hun var den første kvinnelige statsansatte som gjekk av med pensjon. Det ble aldri avgjort siden hun fortsatte å jobbe til hun døde.


Hun graverte rundt 400 medaljer i sin yrkeskariere fra 1855 til 1896.


JUBILEUMSMEDALJE TIL OSCAR II og SOPHIES SØLVBRYLLUP I 1882 I BRONSE

Diam: 69 mm

Vekt:  152 gr 

Gravør: Lea Ahlborn

KVALITET: 0

Utgiver:Coldinu-ordenen. Coldinu-ordenen er en sjøfarer-orden,ikke ulik en frimurerorden.Reversens omskrift er ordenens valgspråk som jo også passet godt til et sølvbryllup.      

MINNEMEDALJE TIL OSCAR II og SOPHIES SØLVBRYLLUP I 1882 I BRONSE

Diam: 69 mm

Vekt:  147 gr 

Gravør: Lea Ahlborn

KVALITET: 0

Utgiver:Oscar II. Reversen viser under en kongekrone og omgitt av tau initialene O og S med rosengren og i stråle-glans 

Charles XV (Karl Ludvig Eugen ) ble født 03.05.1826 i Stockholm slott. Som sønn av Oscar I og Josephine av Leuchtenberg . Giftet seg i Stockholm 19 juni 1850 Lovisa av Nederland. Kongen av Sverige og Norge fra 1859 ( i Norge med en hersker som het Charles IV ) .Kronet i både Sverige og Norge i 1860.Charles XV var en svært populær og kongen,og han hadde en stor interesse for kvinner. Karl hadde vært i Aachen å søke medisinsk hjelp for sine tarmturberkulos , men på vei hjem , han døde i Malmø 18 1872. september begravet i Riddarholmskyrkan .

KRONINGSMEDALJE TIL CARL XV`s KRONING 1860

Diam: 31 mm

Vekt:  13 gr 

Gravør: Lea Ahlborn

KVALITET: 01


Karl XV (1826-1872) ble kronet den 3. mai 1860.

På reversens innskriften gjengir kongens valgspråk: LAND SKALL MED LAG BYGGAS..

Den ble og utdelt som kastmynt ved kongens død selv om dette ikke er en ekte kastmynt. Den er heller ikke forbundet med det mynt system som de tidligere kaster penger var.   

DEN SVENSKE POLAREKSPEDISJONEN 1878-79

Diam: 48 mm

Vekt:  57,6 gr 

Gravør: Lea Ahlborn

KVALITET: 01