IVAR THRONDSEN 1900-TALLET. S1

MINE MEDALJER

AV

IVAR THRONDSEN

1900-TALLET S1

PRIVATMEDALJE 1900 BRONSE


Diam: 25 mm.   

Vekt:  9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0   

Referanse: S&H 184

Utgiver: Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 

Utgiver: Amtutstillingen i Kragerø.

Ensidig medalje, mulig et avslag.

UTSTILLINGSMEDALJE 1900 BRONSE


Diam: 40 mm.   

Vekt:  25 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 197

BELØNNINGSMEDALJE 1901 BRONSE

 

Diam: 27 mm.

Vekt: 12 gr

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01

Referanse: S&H 214/215


Utgiver: Breidablikk - Borgerdåd

UTSTILLINGSMEDALJE 1901 SØLV


Diam: 35 mm.   

Vekt: 16 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0 med Patina   

Referanse: S&H 226

Utgiver: Landbruksmøtet i Trondheim

Landbruksutstillingen på Øya 1902.

Det 11. alminnelige norske Landbruksmøte og Landbruksutstilling ble avholdt i Trondhjem 1.-15. juli 1902. Utstillingen omfattet husdyr, maskiner, landbruks-, meieri- og skogsprodukter, dessuten husflid og vitenskapelige hjelpemidler for landbruket. Møtets åpning fant sted tirsdag 1. juli, kong Oscar II besøkte utstillingen søndag 13. juli. Denne medaljen ble utdelt i den anledning

UTSTILLINGSMEDALJE 1901 SØLV


Diam: 55 mm.   

Vekt: 51 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 226

Utgiver: Landbruksmøtet i Trondheim

UTSTILLINGSMEDALJE 1901 BRONSE


Diam: 55 mm.   

Vekt: 87 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 226

Utgiver: Landbruksmøtet i Trondheim

JUBILEUMSMEDALJE 1902 FORGYLT BRONSE


Diam: 35 mm.   

Vekt: 15 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 232

Utgiver: Helge Væringsaasen

JUBILEUMSMEDALJE 1902 SØLV


Diam: 35 mm.   

Vekt: 12 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 232

Utgiver: Helge Væringsaasen

BELØNNINGSMEDALJE 1902 FORGYLT BRONSE


Diam: 32 mm.   

Vekt: 11,5 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 221

Utgiver: Norges Idrettsforbund

Merknad: I 1890-årene begynte det å gro opp idretts-foreninger i Kristiania derfor ble Norges Idrettsforbud startet i1896.

BELØNNINGSMEDALJE 1902 FORGYLT BRONSE


Diam: 32 mm.   

Vekt: 12 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 221

Utgiver: Norges Idrettsforbund

BELØNNINGSMEDALJE 1905 BRONSE


Diam: 36 mm.   

Vekt: 18 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 268

Utgiver: Kristiania Skytterlag

Merknad: Kristiania Skyttersamlag stiftet 16 juni 1893 på grunnlag av byens 5 skytterlag: Kristiania Skytterlag, Kristiania Nordre, Kristiania Østre, Akademisk Skytterforening og Skytterselskabet ''Skarpskytteren''

BELØNNINGSMEDALJE 1905 SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt: 30 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01  

Referanse: S&H 95

Utgiver: Norges Vel.

Denne medaljen er den samme som S&H 95 men i 1905 ble Riksvåpenet endret. Medaljen ble redusert fra 43 mm til 31 mm i 1939.

BELØNNINGSMEDALJE 1905 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt: 29 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01  

Referanse: S&H 95

Utgiver: Norges Vel.

Denne medaljen er den samme som S&H 95 men i 1905 ble Riksvåpenet endret. Medaljen ble redusert fra 43 mm til 31 mm i 1939.

MINNEMEDALJE 1906 SØLV


Diam: 35 mm.   

Vekt: 16 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0  

Referanse: S&H 280

Utgiver: Den Kongelige Mynt i anledningen folkeavstemningen 1905


Merknad: Fra 1970 nypreg mrk.r, maks. 500 i sølv og 1000 i bronse

MINNEMEDALJE 1906 ALUMINIUM


Diam: 35 mm.   

Vekt: 4 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 280

Utgiver: Den Kongelige Mynt i anledningen folkeavstemningen 1905KRONINGSMEDALJE 1906 SØLV


Diam: 29 mm.   

Vekt: 14 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 284

Utgiver: Den Kongelige MyntMerknad: Medaljen er utformet av Ivar Throndsen etter tegning av Eilif Peterssen

KRONINGSMEDALJE 1906 SØLV


Diam: 40 mm.   

Vekt: 32 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 286

Utgiver: Ivar ThrondsenMerknad: Dette er en privat utgave av Kronings-medaljen. Den 22. juni 1906 ble Kong Haakon og Dronning Maud kronet i Nidarosdomen i Trondheim.   

KRONINGSMEDALJE 1906 SØLV


Diam: 40 mm.   

Vekt: 32 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 286

Utgiver: Den Kongelige MyntMerknad: Medaljen er en privat utgave av kroningsmedaljen. Denne medaljen er et nypreg. Stemplet R på randen.        

KRONINGSMEDALJE 1906 FORGYLT


Diam: 40 mm.   

Vekt: 27 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 286

Utgiver: Den Kongelige MyntMerknad: Medaljen er en privat utgave av kroningsmedaljen. Denne medaljen er et nypreg.       

KRONINGSMEDALJE 1906 ALUMINIUM


Diam: 40 mm.   

Vekt: 9 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 286

Utgiver: Ivar ThrondsenMerknad: Dette er en privat utgave av Kronings-medaljen. Den 22. juni 1906 ble Kong Haakon og Dronning Maud kronet i Nidarosdomen i Trondheim.   

KRONINGSMEDALJE 1906 SØLVBLIKK


Diam: 40 mm.   

Vekt: 7 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 1+/01  

Referanse: S&H 286

Utgiver: UkjentNår denne ble laget/utgitt  vet en ikke og hvorfor den ble laget med nål. Info om den mottaes med takk

KRONINGSMEDALJE 1906 SØLV


Diam: 16 mm.   

Vekt: 3 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 1+/01  

Referanse: S&H 287

Utgiver: Ivar ThrondsenMerknad: Denne finnes med og uten påloddet hempe.

UTSTILLINGSMEDALJE 1907 BRONSE


Diam: 56 mm.   

Vekt: 63 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 310

Utgiver: Landbruksmøte i Kristiania   Merknad: Medaljen ble først utgitt i 1909 og adversen er og benyttet som tilheng ved utstillings æresdiplom.

UTSTILLINGSMEDALJE 1908 SØLV


Diam: 50 mm.   

Vekt: 56 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0 ''Loddespor på Reversen'' 

Referanse: S&H 333

Utgiver: Fiskeriudstillingen i TrondhjemBELØNNINGSMEDALJE 1908 SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt: 39 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 327

Utgiver: Norges KaninavlsforbundMerknad: Kirken brant ned i 1854 etter et lynnedslag og ble på grunn av rasfare ikke gjenoppbygd. Kirken ble bygget på en offerplass fra førkristen tid og var opprinnelig en 

MINNEMEDALJE 1910 BRONSE

NES GAMLE  KIRKE

Diam: 31 mm.   

Vekt: 13 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0  

Referanse: S&H 361

Utgiver: Nes Kirke, Øvre Romerikelangkirke. Noe av inventaret fra den gamle kirken ble reddet under brannen og befinner seg i dag i den nyere Nes kirke fra 1860. Det dreier seg om altertavlen, døpefont fra 1100-tallet med tilhørende himling og prekestol.

MINNEMEDALJE 1910 BRONSE

NES NYE KIRKE

Diam: 31 mm.   

Vekt: 13 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01/0  

Referanse: S&H 362

Utgiver: Nes Kirke, Øvre RomerikeNes kirke er en langkirke fra 1860,  Noe inventar kommer fra den gamle kirken blant annet altertavlen fra 1670 som er lagd av den danske barokkmester Abel Schrøder. Fra samme tid er en utskåret prekestol. Døpefonten i kleberstein er fra omkring 1100JUBILEUMSMEDALJE 1911 BRONSE


Diam: 73 mm.   

Vekt: 145 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01   

Referanse: S&H 368

Utgiver: Det Kongelige Frederiks Universitet, Christiania 

Betegnelse: Det Kongelige Frederiks Universitet 100 år 

BELØNNINGSMEDALJE 1911 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt:  43 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0/01 

Referanse: S&H 369

Utgiver: Den Norske Biavlsforening

Betegnelse: Norges Vel - Den Norske Biavlsforening

UTSTILLINGSMEDALJE 1911 BRONSE


Diam: 43 mm.   

Vekt: 38 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01 Liten Kantskade   

Referanse: S&H 372

Utgiver: Amtsutstillingen i Arendal 1911

DELTAGERMEDALJE 1914 FORGYLT BRONSE


Diam: 35 mm.   

Vekt: 18 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 396

Utgiver: Landsangerfesten i Kristiania  

DELTAGERMEDALJE 1914 BRONSE


Diam: 31 mm.   

Vekt: 12 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01  

Referanse: S&H 403

Utgiver: I.O.G.T  

Merknad: Utgitt i anledningen Storlogens møte i Skien 1914


UTSTILLINGSMEDALJE 1915 SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt: 24 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 054

Utgiver: Opland Lanbruksselskap

UTSTILLINGSMEDALJE 1915 SØLV


Diam: 43 mm.   

Vekt: 29 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0   

Referanse: S&H 054. Samme adv. som T52/T52, men har ny oskrift

Utgiver: Kristians Amts Landbrugsforening

Merknad: Kristians amt, opprinnelig skrevet Christians amt, var et amt som tilsvarte dagens Oppland fylke. Det ble opprettet i 1781 ved at Oplandenes amt ble delt i Christians amt og Hedemarkens amt, og fikk navn etter kong Christian VII. Skrivemåten ble gradvis endret til Kristians amt i løpet av 1800-tallet


Merknad: Medaljen er utgitt i anledning Nils Persson bortgang i 1916. Han etablerte Sulitelma aktiebolag i 1891

og fram til sin død i 1916 hadde Persson kontroll over selskapet.

BELØNNINGSMEDALJE 1916 BRONSE


Diam: 60 mm.   

Vekt:  121 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 427

Utgiver: Sulitjelma Gruber A/S 

.

JUBILEUMSMEDALJE 1917 FORGYLT BRONSE


Diam: 60 mm.   

Vekt: 70 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 434

Utgiver: Halvorsen & Larsen Ltd

Merknad: Medaljen er utgitt i anledning A. Halvorsen - Thune-Larsen - 50-års jubileum i 1917

MINNEMEDALJE 1918 FORGYLT BRONSE


Diam: 40 mm.   

Vekt: 24 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 0  

Referanse: S&H 438

Utgiver: Den Kongelige Mynt i anledningen Konge-møtet i Christiania 1917.


Merknad: Dette møtet var en oppfølgning av trekonge-møtet i Malmø 1914.MINNEMEDALJE 1921 SØLV


Diam: 31 mm.   

Vekt: 12 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01  

Referanse: S&H 459

Utgiver: Ivar Throndsen 


Merknad: Medaljen var utgitt til 900-årsfesten for Hellig Olav i Gudbrandsdalen, den 29. juli 1921. Den ble utdelt ved jubileumsmiddag på Hundorp 29. juli 1921.JUBILEUMSMEDALJE 1923 BRONSE


Diam: 31 mm.   

Vekt: 14 gr     

Gravør: Ivar Throndsen

KVALITET: 01  

Referanse: S&H 466

Utgiver: Ivar Throndsen


Merknad: Utgitt i anledning Kongsberg Sølvverk - 300-års jubileum 1923