NORSK TOLLTEGN


MINE

NORSK TOLLTEGN


TOLLTEGN

Tolletaten ble organisert i 1777 for den kongelige tjenset bar ingen ytre tegn på at de var fra tolletaten.Det gjekk ikke lenge før det var nødvendig å gjere forandringer med det men å gå så langt som å la tjenstefolket gå i uniform ble ikke aktuelt.Toll og konsumtionens tjenestemenn fekk nøye seg med toll og konsumtions tegn (tolltegn) som bevis for at de var det de utga seg for.Dette tegne (tolltegne) ble innført ved kongelig plakat av 5 februar 1781.


Som medeles her in extenso: Placat angaande Kongelig Toldtegn som vorde uddelte til visse  Betiente ved Told-Væsenet i Danmark og Norge.

Christiansborg Slot den 5te Februar 1781.


Dette Tolltegne ble tatt i bruk i 1933 og var i bruk fram til 1970-åra.Det ble hovedsakelig brukt når tolltjenstemenn var i tjenste uten uniform. Alle Tolltegna som ble laget ble nummererte. Antall laget er ukjent.

Det Tolltegne jeg har er No.788 og laget av H.Rui.


Dette Tolltegne ble brukt mellom 1905 og 1933 av Tolltjensetemenn. Hullet i Toldtegne ble laget for at en kunne feste det til nøkkelknippet.

Dette har omskriften «Kongeligt Toldtegn» med merkur-staven og forken krysslagt under riksvåbenet.

Merkurstaven har vært tollvesenets merke på uniformen fra 1847 og brukes også på uniformsluen av 1895 til 1906 da den forsvant.Tollvesenets betjenter skal forvise for enhver som ikke kjenner dem et skilt hvor det er riksvåbene med over-skriften Kongeligt Toldtegn. Når vedkommende betjenter fremviste slik et tegn kan undskyldningene med ikke å ha kjent dem så meget mindre antas.

Cirkulæret som gjekk til tollkamrene:Til bruk for tollvesenets betjenter har departementetlat forferdige nye tolltegn,innrettet i over-ensstemmelse med tollovens §18 og består av en utpresset sølvplate der er festet til en plate av nysølv. Enhver betjent er ansvarlig for sitt med-delte tolltegn og følgelig er han pliktig til å erstatte det hvis det skulle komme bort. Tollkammere vil påse at tolltegne blir levert tilbake når noen betjenter avgår ved døden eller av annen årsak fratrer fra tjensten i tolldistriktet.