NORSKE MEDALJER 1800 TALLET.

MINE NORSKE

MEDALJER FRA 1800 TALLET

PRISMEDALJE.

Diam: 42mm.   

Vekt:  24.8 gr     

Gravør: Loos, Gottfried Bernard

KVALITET: 01.     

Referanse:


Kommentar:   Kong Oscar IIs etuimedalje til belønning for det norske landbruk var en norsk kongelig utmerkelse innstiftet av kong Oscar II i forbindelse landbruksutstillingen i Kristiania i oktober 1877. Etuimedaljene kom i sølv og bronse.

PRISMEDALJE. Bronse

Diam: 45mm.   

Vekt:  45 gr     

Gravør: Hammer, Marius

KVALITET: 01.     

Referanse:

PRISMEDALJE. Sølv

Diam: 45mm.   

Vekt:  48 gr     

Gravør: Hammer, Marius

KVALITET: 01.     

Referanse:

Utgiver: Utstillingskomiteen i Bergen 1898.

Merknad: Tegnet av Thorolf Holmboe (1866-1935), norsk maler og illustratør, virksom fra 1890. Gravert av gullsmed Marius Hammer (1847-1927, norsk gullsmed, virksom i Bergen fra 1870.

Utstillingen varte fra 16. mai til 2. oktober 1898. Thorolf Holmboe vant konkurransen om utstillings-medaljen. Prismedaljen ble utgitt i både sølv og bronse.   

BELØNNINGS-MEDALJE. Sølv

Diam: 27mm.   

Vekt:  18 gr     

Gravør: Ukjent

KVALITET: 01.     

Referanse:

Merknad:

Medaljen ble gitt til arbeidere på S.H. Lundh & Co Mek. Verksted, antalle utgitt er ukjent.


S.H. Lundh & Co Mek. Verksted: Firma ble etablert av Sverrer Hakon Harald Olaf Lundh (1830–1921) eller som han offisielt kalte seg selv S. H. Lundh i 1864 i London. I 1868 flyttet han firmaet hjem til Christiania, men beholdt kontoret i London til 1880. Firmaet produserte landbruksmaskiner, kraner og løfteverktøy, transportanlegg for kull, kis og annen massetransport, samt fyrlamper og fyrtårn. Verkstedet leverte blant annet tåkesignalanlegg til Færder, Svenner, Lista, Skomvær og Landegode fyr og bygde fyranlegg på Svalbard, Island og i Finland..Ved firmaets 40-årsjubileum hadde han mottatt ikke mindre enn 330 medaljer for sine produkter..

Lundh var frimurer og hadde 10. (nest høyeste) grad. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1889 “for Fortjeneste af Landbrugsvæsenet.

Firmaet ble oppløst 1927, 6 år etter hans død. Lundh ble 91 år

MINNEMEDALJE 1880 TINN

Diam: 52 mm.   

Vekt:  61 gr     

Gravør: Ekvall, Ernst Hugo

KVALITET: 1+     

Referanse: S&H Sside 28

Verksted: Gullsmed P. A. Lie i Oslo 

Merknad: 

Skulpturen av Christian IV på Stortorvet i Oslo ble utført av den norske billedhuggeren Carl Ludvig Jacobsen (1835-1923). Den var ferdig i 1878 og ble avduket 28. september 1880, noe medaljen markerer. 

PRISMEDALJE 1883 BRONSE

Diam: 42 mm.   

Vekt:  37 gr     

Gravør: Weckwerth, Hermann

KVALITET: 01/0    

Referanse: Kvist 082

Produsent: Berlin

Merknad: Adversens innskrift er kongens valgspråk

KRONINGSMEDALJE 1860 BRONSE

Diam: 43 mm.   

Vekt:  37 gr     

Gravør: Wilhelm Kullrich 

KVALITET: 0    

Referanse:  Hildebrand nr. 117

Utgiver: Universitetet i Oslo